Warsztaty dla instruktorów

Do kogo są skierowane?
Zakres:

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia teoretyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
 • Psychologia,
 • Metodyka nauczania,
 • Prawo o ruchu drogowym,
 • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia,
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców,
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego.
Zajęcia praktyczne obejmują:
 • Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych,
 • Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzonej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych,
 • Ocenę sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów.

Potwierdzenie kwalifikacji

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach

Cas trwania: 2dni

 • 10 godzin zajęć teoretycznych,
 • 4 godziny zajęć praktycznych.