Kategoria A2

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:
  •  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
     
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
Dodatkowa informacja:
Wymagany wiek do uzyskania uprawnień tej kategorii wynosi co najmniej 17 lat i 9 miesięcy 
 

Szkolimy na   na motocyklu  marki HONDA CB500  na takim samym motocyklu zdajemy  w Ośrodku Egzaminowania.