Kategoria E/C

Kategoria E/C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

Kurs prawa jazdy kategorii C+E przeznaczony jest dla osób, które posiadają kategorię C prawa jazdy, a chcą dodatkowo ciągnąć przyczepę do ciężarówki. Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. 

Dodatkowa informacja:
  • Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C+E musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B i C.
  • Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.