Kurs Wózków Jezdniowych z napędem silnikowym

Informacje ogólne

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych .

Liczba godzin

Łączna liczba godzin to 67 w tym 47 godz. części teoretycznej i 20 godz. części praktycznej .
Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UTD. DODATKOWO PŁATNY

ADR

Kurs podstawowy początkowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Status:

Trwa nabór 

Instruktor nauki jazdy kat. B

Status:

Trwa nabór

Przygotowanie do egzaminu na:
Certyfikat Kompetencji Przewoźnika Drogowego

Status:

Trwa nabór

Data:

W najbliższym czasie

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D

Status:

Trwa nabór

Data:

Najbliższe rozpoczęcie: ciągły nabór

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C

Status:

Trwa nabór

Data:

W najbliższym czasie

Szkolenia okresowe kierowców kat. C i D

Status:

Trwa nabór

Data:

Najbliższe rozpoczęcie: ciągły nabór

ADR

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Status:
Data: