Kwalifikacja wstępna

Informacja
Dodatkowa informacja:

Zakres kwalifikacji obejmuje łącznie 280 godzin.

  • część podstawowa – 195 godzin
  • część specjalistyczna – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne – 20 godzin