Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Informacja
Dodatkowa informacja:

Zakres kwalifikacji obejmuje łącznie 140 godzin.

  • część podstawowa – 97 godzin
  • część specjalistyczna – 33 godziny
  • zajęcia praktyczne – 10 godzin