Kategoria D

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

Kurs prawa jazdy kategorii D przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą autobusu. Kategoria D prawa jazdy daje nam możliwość kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 • Osoba, która chce się o nią ubiegać musi mieć ukończone 24 lata, a także posiadać już uprawnienia kategorii B.
 • Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.
 
Informacja o cenach poszczególnych kursów pod numerem telefonu (13) 44 636 94
Możliwe warianty kursu:
                                 Z Kategorii B

 • kurs eksternistyczny D/B:

  – 60h
   zajęć praktycznych.
  egzamin wewnętrzny praktyka. 
 
 • kurs podstawowy  D/B:

  – 20h
   zajęć teoretycznych,
  – 60h zajęć praktycznych,
  egzamin wewnętrzny teoria oraz praktyka.
 
 • kurs weekendowy D/B:

  – 20h zajęć teoretycznych,
  – 40h praktycznych,
  egzamin wewnętrzny teoria oraz praktyka.

                                 Z Kategorii C

 • kurs eksternistyczny D/C:

  – 40h
  zajęć praktycznych,
  egzamin wewnętrzny praktyka.   
 
 • kurs podstawowy D/C:

  – 20h
   zajęć teoretycznych,
  – 40h zajęć praktycznych,
  egzamin wewnętrzny teoria oraz praktyka.
 
 • kurs weekendowy D/C:

  – 20h
   zajęć teoretycznych,
  – 40h praktycznych,
  egzamin wewnętrzny teoria oraz praktyka.