Kategoria D

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

Kurs prawa jazdy kategorii D przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą autobusu. Kategoria D prawa jazdy daje nam możliwość kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Dodatkowa informacja:
  • Osoba, które chce się o nią ubiegać musi mieć ukończone 24 lata, a także posiadać już uprawnienia kategorii B.
  • Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.