Szkolenie okresowe

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat. Obowiązek szkolenia okresowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, także podczas postoju. Każdy kierowca posiadający uprawnienia kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E zobowiązany jest do ukończenia raz na 5 lat szkolenia okresowego odpowiednio do pojazdu którym wykonuje przewóz. Odbywa się ono w formie zajęć teoretycznych. Po ukończeniu szkolenia wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu szkolenia kierowca, chcąc wykonywać przewóz drogowy, obowiązany jest do uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy. 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

Data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D

Do 31 grudnia 1980r.
1 stycznia 1981r. – 31 grudnia 1990r.
1 stycznia 1991r. – 31 grudnia 2000r.
1 stycznia 2001r. – 31 grudnia 2005r.
1 stycznia 2006r. – 10 września 2008r.

Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym: nowe prawo jazdy kategorii D

10 września 2009r.
10 września 2010r.
10 września 2011r.
10 września 2012r.
10 września 2013r.

Data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C

Do 31 grudnia 1980r.
1 stycznia 1981r. – 31 grudnia 1995r.
1 stycznia 1996r. – 31 grudnia 2000r.
1 stycznia 2001r. – 31 grudnia 2005r.
1 stycznia 2006r. – 10 września 2009r.

Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym: nowe prawo jazdy kategorii C

10 września 2010r.
10 września 2011r.
10 września 2012r.
10 września 2013r.
10 września 2014r.